BON NADAL i FELIÇ 2010

esto es una prueba de raven

ASSEMBLEA AMPA TORRE ROJA

Sant Pere de Vilamajor, 11 de novembre de 2008S'inicia la sessió a les 21.20 h, amb 37 persones inclosos els membres de la Junta de l'AMPA.1. Lectura de l'Acta de l'Assemblea Ordinària del 2007

Llegeix la Maria.

Aprovada per unanimitat.2. Funcionament de l'AMPA

Es presenten el membres de la junta de l'AMPA.

- Ens organitzem en base a uns estatuts. Tots som membres de l´AMPA.

La Junta és la rectora de les activitats que fa l'AMPA.

S'informa sobre la possibilitat de participar en les comissions sense formar part de la Junta

- Des de l´AMPA som responsables de:

- Extraescolars

- Servei d'acollida

- Casal tardes juny

- Sopar-ball olimpíades

- Activitats entre AMPA (Sant Jordi, bicicletada...)

- Formació pares

- Butlletí

Juntament amb l'escola de:

- Material i llibres

- Reutilització de llibres

Col·laborem amb projectes d'escola com:

- Castanyada, tió, olimpíades, final de curs

- Sortides escolars

- Escacs

-Transport escolar

- Cada comissió explica els seus objectius.

Es comenta que des de la junta en l'espai de trobada aquest any seria interessant parlar dels temes: esport i salut i lectura.3. Presentació comptes 2007/2008 i del pressupost 2008/2009.

S'explica l'estat de comptes 2007-2008 i s'aprova per unanimitat .

Presentació del pressupost 2008-2009:

Sorgeixen varies preguntes:

- El tema del menjador, qui el porta? S'aclareix que tant el menjador com la cuina ho porten des de l'escola directament. L'AMPA només fa la gestió de monitores.

- El sou de l'administrativa d'on surt? S'explica que es fan percentatges i es repercuteix sobre totes les partides.

- A la partida de logopèdia, demanen si des de l'AMPA es podria considerar l'ajuda d'un monitor per famílies que no poden pagar. Expliquen que per això ja existeixen beques i altres ajuts que es demanen a través de l'escola.

Després d'aquestes qüestions, s'aprova per unanimitat el pressupost.4. Renovació de la Junta de l'AMPA

Hi ha dues baixes: La Montse Castellví i la Cristina Bundó.

Hi ha quatre persones interessades en entrar: Jordi Guillen, Paqui Ortega, Cristina Benesey i Neus Arribas.

Hi ha canvis en els càrrecs: La Maria deixa el càrrec secretària i en Manel Fernández deixa el càrrec de vicepresident. Passen a ser vocals.Els càrrecs queden de la següent manera:Presidenta: Marta Miralles

Vicepresident: Pamela Isús

Tresorera: Teresa Verdaguer

Secretària: Sònia March

Vocals: Valentí Calmaestra

Maria Lucchetti

Manel Fernández

Nati Ponce

Laia Salamó

Esther Salvador

Noemí Bertomeu

Manel Sans

Gemma Llonch

Mª del Mar Lozano

Mª José CorralesS'incorporen tres persones noves: Paqui Ortega

Jordi Guillen

Cristina BeneseyS'aprova per unanimitat.5. Consell escolar

S'explica els pares que hi ha eleccions al consell escolar perquè s'animin

a presentar candidatura.6. Precs i preguntes

- Alguns pares proposen temes per les xerrades de l'espai de trobada:

* Gelosia germans / límits a la relació amb els pares

* Intoleràncies i al·lèrgies- Demanen si hi ha la possibilitat que el preu del menú de celíacs sigui

el mateix que el del menú normal. Es diu que es parlarà amb l'escola, que és qui porta el menjador.- Creuen que seria interessant que els fulls informatius es donessin per família i no per nen. S'estudiarà però a la pràctica es més complicat per les presses amb les que normalment s'han de repartir.- Comenten que els nens de P3 i P4 estan molt d'hora i amb l'abric posat al hall de l'escola a l'hora de sortida. Ho comentarem a l'escola.Es tanca la sessió a les 23.05 h.La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la presidenta.

Vist i plau

La secretària sortint La presidentaMaria Lucchetti Marta Miralles

La secretària entrant

Sònia March

Jo Sònia March, com a secretària de l'associació de mares i pares de l´Escola Torre Roja, inscrita amb el número 15.305 de la secció 1 del Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que a l´Assamblea General de mares i pares de l´Escola Torre Roja de data 11 de novembre de 2008, es va procedir a l'elecció de la nova Junta Directiva, que ha quedat composta pels membres següents:Càrrecs Persones que els ocupenPresidenta: Marta Miralles

Vicepresident: Pamela Isus

Tresorera: Teresa Verdaguer

Secretària: Sònia March

Vocals: Maria Lucchetti

Valentí Calmaestra

Manel Fernández

Nati Ponce

Laia Salamó

Esther Salvador

Noemí Bertomeu

Manel Sans

Gemma Llonch

Mª del Mar Lozano

Mª José Corrales

Paqui Ortega

Jordi Guillén

Cristina BeneseyI, perquè així consti, signo aquest certificat.

Sant Pere de Vilamajor, a 11 de novembre de 2008

La secretària Vist i plau

La presidentaSònia March Marta Miralles